Czy problemy warto rozwiązywać kredytowaniem?

Wiele gospodarstw domowych nie generuje żadnych oszczędności z bieżących dochodów, ale większość środków przeznacza na konsumpcję. To stosunkowo ryzykowna strategia, ponieważ przy pojawieniu się losowych sytuacji wymagających pokrycia dodatkowymi pieniędzmi tych po prostu w budżecie nie ma. Co w takim przypadku następuje? Oczywiście zadłużenie gospodarstwa domowego i to niekoniecznie na małe kwoty. Czy problemy warto zatem rozwiązywać kredytowaniem? money-2413478_640.jpg

Formy kredytowania pilnych potrzeb występujących w gospodarstwie domowym

Według badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kredytowanie jest bardzo popularnym schematem rozwiązywania losowych sytuacji. Do pożyczania pieniędzy dochodzi nie tylko w bankach detalicznych, parabankach, ale również wśród członków rodziny, znajomych, przez portale związane z udzielaniem pożyczek społecznościowych (niestety coraz rzadsza kategoria). W okresie bardzo niskich stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski kredytowanie losowych potrzeb gospodarstwa domowego jest opłacalne ze względu na niewielkie raty miesięczne. Gorzej, jeżeli kredytobiorca funkcjonuje w erze wysokich stóp procentowych lub posiada dodatkowe, jeszcze niespłacone zobowiązania. Wtedy jednak posiadanie własnych oszczędności jest wręcz kluczowe dla uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa. Dlaczego strategia kredytowania losowych wypadków tak bardzo się przyjęła? Przy pozytywnej zdolności kredytowej i małym dochodzie opłaca się bardziej współpracować z kredytodawcami, ponieważ generowanie większych oszczędności jest bardzo problematyczne, ogranicza konsumpcję gospodarstwa domowego, uniemożliwia zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb. Dominanta, jeżeli wziąć średnią zarobków w Polsce to mniej więcej 1500 – 1800 złotych netto, już na rękę, a zatem nie są to kwoty porażające, a wręcz zniechęcające do oszczędzania. Większość gospodarstw domowych nie ma do tego ekonomicznych możliwości. W dużym stopniu rozwija się strefa pożyczek w zakładach pracy. Pożyczek udzielają z reguły więksi pracodawcy, korporacje z programami pomocowymi dla pracowników znajdujących się w kiepskiej sytuacji ekonomicznej. Takie pożyczki charakteryzują się najczęściej mocno preferencyjnymi warunkami spłaty.

Zastaw, a niemożliwość ograniczenia bieżących wydatków

Przy losowych problemach nie dochodzi często do typowego zadłużenia, ale do przekazania pewnej części majątku pod zastaw. Taka formuła nie jest zawsze opłacalna, ale gwarantuje pozyskanie bardzo szybkiej gotówki na dowolny cel. Ograniczenie wydatków, chociaż wydaje się idealną strategią to nie zawsze jest możliwa ze względu na bieżące, stałe wydatki. Mniej szkodliwe strategie to finansowanie niektórych zakupów ratami, np. 0%. Nawet struktura nowoczesnej gospodarki wymusza na gospodarstwach domowych zastosowanie zadłużenia w różnej, najczęściej krótkoterminowej formie. Nie jest to złe rozwiązanie, ponieważ terminowa spłata nawet najprostszej pożyczki gotówkowej buduje wiarygodność kredytobiorcy, co przekłada się ostatecznie na możliwość szybszego pozyskania kredytu długoterminowego.

Kształtowanie wiarygodności na rynku kredytowym opłacalne

Często po prostu nie można zabezpieczyć gospodarstwa domowego przed losowymi problemami, a jeżeli nie kształtujesz oszczędności to najlepiej zadbać o maksymalną wiarygodność na rynku kredytowym. Postaraj się też szukać zatrudnienia u takich pracodawców, którzy gwarantują programy pożyczkowe dla zatrudnionych. To duże ułatwienie, na wszelki wypadek. Jak radzisz sobie z podobnymi problemami?