Czy warto oszczędzać samodzielnie, czy oddać środki pod zarząd?

Samodzielne zarządzanie pieniędzmi to najczęściej zadanie wymagające stałego pogłębiania wiedzy o rynku finansowym, kapitałowym, o akcjach, obligacjach, innych instrumentach inwestycyjnych. Można również podejść do sprawy nieco inaczej i przekazać nadwyżki ekonomiczne pod zarząd, a konkretnie mówiąc wykupić jednostki funduszy inwestycyjnych. photo (37).jpg

Zewnętrzne zarządzanie finansami

Fundusze inwestycyjne łączą się często z lokatami bankowymi w formacie strukturyzacyjnym, co pozwala na wyjście z nieco większym ryzykiem na rynek kapitałowy. Fundusze inwestycyjne charakteryzują się zróżnicowanym podejściem do budowania zysków. Podstawowe rozróżnienie dotyczy funduszy bezpiecznych, mieszanych oraz agresywnych. Na początku inwestorom poleca się fundusze bezpieczne, gdzie dominują obligacje skarbowe, ewentualnie obligacje korporacyjne. Fundusze agresywne zakładają większe prowizje, ale przy dobrej strategii potrafią okazać się bardzo zyskowne. Aby podjąć dobrze decyzję dotyczącą lokowania środków sięgnij po raporty dotyczące średniego zysku konkretnych funduszy inwestycyjnych z lat poprzednich. Dobry fundusz zarabia, krótko mówiąc, ewentualnie pokonuje inflację. W lokatach strukturyzowanych zamrażasz kapitał na kilka lat, tylko z częściowymi gwarancjami zachowania środków. Pozostałą część możesz stracić, ale z reguły do pewnego poziomu. Od niego następuje już wyjście z nieudanej inwestycji.

Samodzielny plan oszczędnościowo-inwestycyjny

Możesz oczywiście samodzielnie uruchomić lokaty strukturyzowane. To wymaga założenia zwykłej lokaty bankowej i rachunku w domu maklerskim (bezpłatnego). Wartość akcji z WIG 30 jest dość stabilna w ostatnich latach, a nic nie wskazuje, aby miało to się zmienić w najbliższej przyszłości ze względu na brak wahań w stopach procentowych. NBP nie wspomina o aktualizacji polityki monetarnej, a RPP wróży nawet dalsze obniżki, co spowodowałoby wysyp taniego pieniądza do gospodarki. Zarząd zewnętrzny nad środkami oczywiście kosztuje i ponosisz stałe koszty prowizji. Przy wypłacie pieniędzy z funduszy dochodzi do naliczenia opłat manipulacyjnych, często niedozwolonych. Jeżeli masz problem z wypłatą pieniędzy lub z dziwnymi opłatami poproś o wsparcie lokalnego rzecznika praw konsumenta. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, aby urzędnik zajął się sprawą.