Kredyt gotówkowy na PIT

Wstęp

Kredyt gotówkowy na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi jedną z ofert banków, która skierowana jest do określonej frakcji klientów. Kredyty gotówkowe na PIT są dostępne do podjęcia, tylko i wyłącznie w pewnym zakresie czasowym, który nie przekracza końca czerwca - czyli okresu kończącego możliwość uregulowania pewnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Oferty kredytów gotówkowych na PIT mogą funkcjonować w dwojaki sposób: zobowiązanie na dowolny cel lub pożyczka, której przeznaczeniem jest uregulowanie podatku dochodowego. coins-635873_1920.jpg

Różnice pomiędzy standardowym zobowiązaniem a kredytem na PIT

Kluczowym czynnikiem wyróżniającym powyższe rodzaje usług jest rodzaj wymaganych dokumentów. W przypadku standardowego kredytu gotówkowego wymagane jest min. zaświadczenie od pracodawcy czy wniosek kredytowy, natomiast przy kredycie na PIT - niezbędnym dokumentem będzie roczne rozliczenie podatkowe z wcześniejszego roku kalendarzowego na podstawie którego instytucja bankowa określi zdolność kredytową klienta. Inną istotną różnicę stanowi znaczne uproszczenie wszystkich niezbędnych procedur.

Kredyt na PIT - czy warto?

Każdy potencjalny pożyczkobiorca musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Nie mniej jednak postaram się wskazać czynniki “za” i “przeciw”, które mogą pomóc w podjęciu najrozsądniej decyzji.

Zalety:

  • znaczne uproszczenie procedur,
  • możliwość uregulowania wszystkich formalności w jeden dzień,
  • część dostępnych ofert łączy się z obniżonym oprocentowaniem

Wady:

  • kredyt dostępny jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających zatrudnienie na umowę o pracę,
  • kredyt na PIT nie jest dostępny w każdym banku,
  • możliwość jego podjęcia jest dostępna tylko i wyłącznie w pewnym przedziale czasowym,
  • często ten rodzaj kredytu umożliwia uzyskanie znacznie mniejszej kwoty, niż standardowy kredyt gotówkowy

Procedury związane z podjęciem kredytu na PIT

Ubieganie się o możliwość skorzystania z powyższej oferty kredytowej należy rozpocząć od wejścia w posiadanie któregoś z dokumentów: PIT-11, PIT-40 lub PIT-40a. Warto zaznaczyć, iż instytucje bankowe najchętniej zwracają uwagę na formularze PIT-11 oraz PIT-40, ponieważ umożliwiają przeprowadzenie prostej oceny dochodów klienta. Może się zdarzyć, iż niektórzy klienci podlegać obowiązkowi przedstawienia wykazu, który zawiera operacje bankowe z wybranego zakresu czasowego.